Contributie 
Inschrijfgeld (eenmalig) €    12,50
Senioren spelend €  235,00
Senioren niet spelend €  125,00
Senioren 7x7  €  105,00
Junioren O13 t/m O19 €  195,00
Pupillen O7 t/m O12 €  170,00
Mini's 04 t/m 06 €  120,00
Senioren onderst. lid met stemrecht €    30,00

* Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Contributie moet uiterlijk 31 augustus voor het nieuwe seizoen, voldaan zijn, anders kan er niet getraind of gespeeld worden. Medio juli/augustus ontvangt ieder lid de factuur voor het nieuwe seizoen. Deelbetalingen zijn mogelijk. Hiervoor kan je een verzoek indienen via penningmeester@vvhedel.nl o.v.v. je naam en je betaalverzoek.

* Bij elk 3e en volgend lid binnen één gezin geldt er een korting van 50% van de verschuldigde contributie van het gezinslid met de laagste contributiebedrag.

* Indien je lidmaatschap tussentijds opzegt, dien je de volledige contributie voor het seizoen te betalen. Er vindt geen restitutie plaats. Lid worden na 1 juli is mogelijk, De contributie is dan naar rato verschuldigd voor de resterende maanden van het seizoen.

* Iedereen is welkom om eerst te komen "proeftrainen"en te bekijken of je voetballen leuk vindt en of vvHedel jou cluppie gaat worden. Je kan dan 4x gratis meetrainen, alvorens je besluit of je wel of geen lid wordt. Senioren kunnen zich hiervoor aanmelden via senioren@vvhedel.nl. Jeugdleden of hun ouders kunnen zich aanmelden voor "proeftrainen"via jeugd@vvhedel.nl o.v.v. naam, geboortedatum en telefoonnummer. Iemand van het jeugdbestuur neemt dan contact op om te bespreken bij welk jeugdteam je kan komen "proeftrainen". Na de 4 proeftrainingen dien je te besluiten of je lid wordt of niet.

* Als je lid wil worden kan je je aanmelden via de website www.vvhedel.nl/lidmaatschap. Vul hier al je gegevens in. Bij aanmelding als lid zal eenmalig  € 12,50 in rekening gebracht worden (naast de contributie) voor de administratiekosten en de verplichte afdracht aan de KNVB.

* Opzeggen of wijzigen van je lidmaatschap kan door een mail te sturen o.v.v. je naam naar ledenadministratie@vvhedel.nl

* De Mini's is bedoeld om jonge kinderen van 4, 5 jaar op een leuke en speelse manier te laten kennis maken met het voetbalspel. Zij trainen 1x in de week en spelen geen wedstrijden.