Contributie 
Inschrijfgeld (nieuwe leden) €   12,50
Senioren 7x7 €   97,50
JO08 t/m JO13 € 162,50
JO15 t/m JO19 € 187,50
JO07 €   97,50
Senioren niet spelend € 112,00
Senioren spelend € 220,00
Senioren onderst. lid met stemrecht €   25,00

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Contributie moet uiterlijk 31 augustus zijn voldaan, anders kan er niet getraind of gespeeld worden. In juli ontvangt ieder lid hiervan een factuur. Deelbetalingen zijn eventueel mogelijk, echter alleen op verzoek aan penningmeester.
Bij elk 3e en volgende lid binnen één gezin geldt er een korting van 50% van de verschuldigde contributie van het gezinslid met het laagste contributiebedrag.
Indien u het lidmaatschap (tussentijds) opzegt, dient u de volledige contributie voor het komende seizoen te betalen. Er vindt geen restitutie plaats.
Lid worden na 1 juli is mogelijk. De contributie is dan na rato verschuldigd voor de resterende maanden van het seizoen.
Jeugdleden tot en met 11 jaar mogen 1 maand op proef komen. Zij zijn pas na deze maand contributie verschuldigd. Het inschrijfgeld dient wel altijd betaald te worden i.v.m. de verplichte bijdrage aan de K.N.V.B.
Het voetbalseizoen van VV Hedel loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De trainingen lopen echter tot eind mei. Dit omdat er een aantal weken per jaar niet gespeeld mag worden op de velden.

Mini's (JO07)

De Mini's is bedoeld om jonge kinderen van 4 t/m 6 jaar te laten kennismaken op een een leuke en speelse manier met het voetbalspel. De bedoeling is dat we elke woensdag gaan trainen van 18.15 uur tot 19.15 uur op één van de sportvelden van Sportclub de Winkels (zie overzicht).
Bij te slechte weersomstandigheden of als de velden het niet toelaten, gaan de trainingen niet door. In de wintermaanden kunnen we uitwijken naar de sporthal en trainen ze binnen.
Voor de Mini’s rekent VV Hedel € 82,50 contributie. Dit is inclusief de afdracht naar de KNVB en de verplichte verzekering. Net als op alle andere verenigingen en scholen moet ook VV Hedel hiervoor zorgdragen. Dat is wettelijk bepaald. Meer informatie is verkrijgbaar via jeugd@vvhedel.nl.